Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Mağazamızda verilen tüm servisler ve "FevziÇakmak Mahallesi, Sultan Murat Cd. 66/C, 34295 Sefaköy Küçükçekmece / İstanbul"adresinde kayıtlı "Liva Parti Ve Süs Malzemeleri"firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.

 

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel verilertoplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekildetoplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

 

Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli formve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takımkişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-postaadresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

 

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine veüyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyonteklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda hertürlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesapbilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelenbilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

 

Mağazamız üzerinden veya eposta ilegerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronikortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "ÜyelikSözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilereaçıklanmayacaktır.

 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması veverilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızlaçözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunukullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak vekapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenenamaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliğiiçinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıylakullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için dekullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcıtarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgilibilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "ÜyelikSözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliğiifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma vepazar araştırmalarında kullanılabilir.

 

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel vegizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğinsağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmınınkamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiyeifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyitaahhüt etmektedir.

 

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

 

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışverişyapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartıbilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

 

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli birsitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardanbiri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir.Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlübilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecinebağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışverişsırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizdenbağımsız olarak 256 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenipsorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliğionaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgitarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahıslarınherhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

 

Online olarak kredi kartı ile verilensiparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiztarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden,alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinintedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal veadres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerinkontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ileirtibata geçilmektedir.

 

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadecesiz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenlikoruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunlarıdeğiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 256 bit SSLgüvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan biruluslararası bir şifreleme standardıdır.

 

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisibulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışverişsiteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılanbütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmetisağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

 

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin vetelefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışverişyapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon /adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefonederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamızadair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

 

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

 

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bizegöndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilikprensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredikartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip dahasonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığındabize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışındaherhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itirazedebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir riskoluşturmamaktadır.

 

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

 

Mağazamız,  web sitesi dâhilinde başkasitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen siteleringizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımızaracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki GizlilikPolitikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü tarafweb sitelerini kapsamaz.

 

İSTİSNAİ HALLER

 

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız,işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara aitbilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmaküzere;

  1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
  2. Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
  3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

 

E-POSTA GÜVENLİĞİ

 

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangibir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartınumaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncüşahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılanbilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

TARAYICI ÇEREZLERİ

 

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılarve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik biriletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknikiletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesininkullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknikiletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'inkullanımını kolaylaştırır.

 

Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaçkişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaretettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri eldeetmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişimdosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişiselbilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişimdosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknikiletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğindeuyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

 

Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası"hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronikposta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. GizlilikPolitikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soruve önerileriniz için info@livaparti.com adresine email gönderebilirsiniz.Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

Ticari Unvanı

:

Liva Parti Ve Süs Malzemeleri

Adresi

:

Fevzi Çakmak Mahallesi, Sultan Murat Cd. 66/C, 34295 Sefaköy Küçükçekmece / İstanbul

Telefon Numarası

:

(0212) 580 22 66

E-Posta Adresi

:

info@livaparti.com